کارگاه ژن تراپی

برنامه علمی ( اولین کارگاه آموزشی ژن‌درمانی در هموفیلی ) که با حضور یکصد نفر از متخصصین ژنتیک به زبان انگلیسی در مرکز درمان جامع هموفیلی ایران برگزار گردید. مدرسین این کارگاه آموزشی پروفسور ادوارد تادنهام رهبر تیم ژن درمانی فاکتور 9 و سرکار خانم دکتر آزاده کیا از لندن میهمان کانون هموفیلی ایران بودند.

حضور پروفسور ادوارد تادنهام رهبر تیم ژن‌درمانی فاکتور 9 و سرکار خانم دکتر آزاده‌ کیا از کشور انگلستان موجی از امیدواری در جامعه هموفیلی  به وجود آورد. حضور این دو کارشناس ارزشمند در گردهمایی بزرگ بیماران و ارایه اطلاعاتی در این حوزه این پیام خوشایند را برای بیماران هموفیلی داشت که ژن درمانی هموفیلی دیگر رویا نیست. این روش درمان مرحله دوم کار آزمایی بالینی خود رسیده است.