پرسنل

بخش اداری

مهناز مرادی

حسابداری و اداری


لیلا دست‌مردی

حسابداری و اداری


الناز یاری

حسابداری و اداری


حامد بهروز اسلامی

حسابداری و اداری


بخش فناوری اطلاعات

مختار قلی‌زاده

فناوری اطلاعات


درمانگاه سرپایی

دکتر محمدرضا نیکونیا

صبح روزهای فرد 8 – 14


دکتر پرویز آزادی

صبح روزهای زوج 8 – 14 و عصرها 14 – 20


دکتر اعلا ریاست افتخاری مرکز

دکتر فریدون اعلا

ریاست مرکز


دندانپزشکی

زهره احمدی

دستیار دندانپزشک


دکتر حمید دهقان اصل

صبح روزهای فرد 8 – 12


دکتر بهروز مشهدی رحیمی

صبح روزهای زوج 8 – 12


فیزیوتراپی

ویدا مرزبان

روزهای شنبه تا پنج شنبه 8 – 14


مدیریت اجرایی مرکز

مدیریت مرکز

علیرضا عزیزی

مدیریت مرکز


مرکز جامع تحقیقات

الناز آگی

کارشناس ارشد


دکتر اعظم بوالحسنی

کارشناس


مرکز جامع تشخیص

فائقه بهبودی

بخش هماتولوژی: کارشناس ارشد


نگار صهبا

بخش ژنتیک: سوپروایزر


زهرا فلاح شجاعی

بخش هماتولوژی: سوپروایزر


دکتر علی نامور

آزمایشگاه مولکولی: سوپروایزر آزمایشگاه


نیلوفر قاسمی

بخش آزمایشگاه روتین: آزمایشگاه


دکتر علی انوار

آزمایشگاه مولکولی: سرپرست آزمایشگاه


معصومه محمدامینی

بخش انعقاد و ترومبوز: کارشناس ارشد


تینا دلسوز بحری

آزمایشگاه روتین: کارشناس ارشد


بهاره جوادی

بخش انعقاد و ترومبوز: کارشناس


سیده سمیه معززی

بخش انعقاد و ترومبوز: کارشناس


مهنوش حاجتی

بخش انعقاد و ترومبوز: کارشناس


محمد جاذبی

بخش انعقاد و ترومبوز: مدیر و سوپروایزر


مرکز جامع درمان

لیلا عظیمی‌دوست

داروخانه: مسئول فنی


فاطمه سیبی

داروخانه: کارشناس


پروین خلج

واحد پرستاری و آموزش بیماران: کارشناس پرستاری


تهمینه سلیمی

واحد پرستاری و آموزش بیماران: سرپرستار و مسئول پرستاری


کلینیک ها

خانم شکوه جباری

کلینیک روانپزشکی:


خانم سحر بهروزیان

کلینیک روانپزشکی: مشاور تغذیه و روانشناس


خانم سارا فلاح شجاعی

کلینیک روانپزشکی: روانشناس


دکتر مهدیه قلعه نوی

کلینیک روانپزشکی: روانپرستار و روانشناس


دکتر پیمان جاوید

متخصص ارتوپدی


دکتر غلامرضا باهوش

پنج شنبه 8 الی 10


دکتر بیتا بهنوا

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

شنبه 8 الی 12


دکتر مريم زادسر

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

دوشنبه  16 الی 18


دکتر محمدرضا بقائی پور

متخصص اطفال فلوشیپ هموفیلی: صبح روزهای زوج 8 – 14