جراحی سرپایی

عمل جراحی سرپایی نوعی جراحی است که بدون بستری شدن بیمار در بیمارستان صورت می‌گیرد. این جراحی ها معمولا کمتر از یک ساعت طول کشیده و در کلینیک و با بیحسی موضعی انجام می شود. جراحی های بزرگتر و وسیعتر معمولا نیاز به بستری شدن بیمار در بیمارستان دارن

تجهیزات و امکانات بخش جراحی

سیستم اکسیژن و وکیوم مرکزی، الکتروکاردیوگراف، مانیتورینگ علایم حیاتی، الکتروشوک، تخت های بستری الکتریکال