مراکز طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه سلامت ایرانیان
 • بیمه نیروهای مسلح

صندوق‌های بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران

 • صندوق کارکنان دولت:
  این صندوق کلیه کارکنان، بازنشستگان وخانواده افراد تحت پوشش مشمول استخدام کشوری را شامل می‌گردد که با پرداخت بخشی از حق بیمه سرانه توسط خود بیمه شده و بخشی توسط دستگاه و دولت که جمعاً به مبلغ ۵٪ از حقوق مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد تحت پوشش قرار می‌گیرند.
 • صندوق ایرانیان:
  این صندوق کلیه ایرانیان (سرپرست وافراد تحت تکفل) فاقد پوشش بیمه درمان پایه را با پرداخت حق بیمه سالیانه با مبلغ مصوب تحت پوشش قرار می‌دهد.
 • صندوق سایر اقشار:
  بیمه شدگان این صندوق شامل خانواده محترم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، طــلاب دانشجویان، افراد تحت پوشش بهزیستی و … که بصورت گروهی معرفی می‌شوند را تحت پوشش قرار می‌دهد.
 • صندوق روستائیان وعشایر:
  بیمه شدگان این صندوق شامل روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت بوده که به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. بیمه شدگان این صندوق با رعایت سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده از خدمات سطح یک و خدمات تخصصی و فوق تخصصی و بستری بهره‌مند می‌گردند.
 • صندوق بیمه سلامت همگانی:
  تمامی افراد ایرانی فاقد بیمه درمانی ساکن در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.