تاریخچه

خدمات ویژه مرکز

آزمایشگاه انعقاد و ترمبوز

یکی از بخش های اصلی مركز درمان جامع هموفيلي ايران آزمایشگاه انعقاد و ترمبوز که به صورت تخصصی و فوق تخصصی کار تشخیص انواع اختلالات خونریزی دهنده، اختلال پلاکتی، اشکال در فاکتور فون ویلبراند، هموفیلی A , B ، برنارد سولیر، گلانزمن، هرمانسکی پودلاک، کمبود فاکتورهای غیرمعمول، ترومبوز، اختلالات انعقادی ارثی خون، را تحت نظارت:
UK NEQAS for Blood Coagulation is an international External Quality Assessment (EQA) programme
و تحت نظارت مستقیم Royal Hallamshire Hospital, part of Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust می باشد.
این آزمایشگاه به مدت 13 سال تحت نظارت موسسه UK NEQAS می باشد.
آزمايشگاه فنوتيپيك يكی از بخش‌هاي اساسي مركز درمان جامع هموفيلي ایران است. به منظور شناسايي نوع بيماري خونريزي‌ دهنده، پس از گرفتن تاريخچة بيماري و اطلاعات لازم راجعه به وضعيت خونريزی های بيمار، در قسمت نمونه‌گيری آزمايشگاه، نمونه‌هاي مورد نياز گرفته می شود. نمونه گرفته شده پس از جداسازی عناصر خوني از پلاسما تحت دو سری آزمايش قرار مي‌گيرد.
آزمايشهاي اوليه انعقادي – Coagulation Screening Tests
آزمايش‌هاي اختصاصي انعقادي- Coagulation Specific Tests
با انجام دادن آزمايش‌هاي اوليه انعقادي تا حدودي وضعيت بيمار روشن مي‌شود و اگر يك يا چند آزمايش، غير طبيعي باشد، نمونه تحت آزمايش‌هاي اختصاصي قرار خواهد گرفت و در نتيجه، نوع بيماری خونريزی دهنده شناسايی میشود.
در صورتی كه بيمار مشكل ترومبوز يا پر انعقادي داشته باشد، آزمايش‌هاي اوليه و اختصاصي ترومبوز انجام مي‌گيرد و در صورت غير طبيعی بودن يك يا چند آزمايش، علت ترومبوز تشخيص داده مي‌شود.
همچنين آزمايش‌هاي روتين بعد از تشخيص بيماری، روند تشكيل پرونده را تسريع مي‌كند و بيمار از نظر كم خوني و همچنین از نظر هموگلوبین و پانل هپاتيت C, B و HIV و ساير موارد نيز بررسي مي‌شود.
يادآوري مي‌شود كه بعد از تشخيص بيماري و تشكيل پرونده دائم و صدور كارت، مراتب درمان به نحو شايسته انجام خواهد گرفت. شايان ذكر است كه در زمان درمان يا پس از آن نيز خدمات آزمايشگاه بويژه اندازه‌گيري سطح فاكتور و مهارکننده فاکتور مي‌تواند پزشك معالج را از وضعيت درمان و سير بهبودي مطلع كند. اين آزمايشگاه از طرف وزارت بهداشت به عنوان آزمايشگاه همکار مرجع تشخيص اختلالات انعقادي شناخته شده و كارشناسان آزمايشگاه‌هاي انعقاد كشور در اين آزمايشگاه دوره‌هاي آموزشی می گذرانند.

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی

یکی دیگر از بخش های اصلی مركز درمان جامع هموفيلی ايران آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آن میباشد، که از سال ۱۳۸۰، بخش ژنتيك مركز درمان جامع هموفيلي ايران با هدايت آقاي دكتر فريدون علاء و آقای دكتر قاسم رستگار لاری و با هدف تعيين ناقلان و تشخيص قبل از تولد بيماریهای ارثی خونريزی دهنده، آغاز به كار كرده است. زمينه اثري بيماري‌هاي خونريزي دهنده به جز فرد بيمار ساير افراد خانواده را نيز درگير مي‌كند. بنابراين، بررسي‌هاي ژنتيك بر اساس فن‌آوری های دقيق DNA به خصوص براي دختران خانواده‌هاي هموفيلA و B اهميت ويژه‌ای دارد؛ زيرا دختران و زنان ناقل معمولاً هيچ گونه علايمی از نظر ناقل بودن از خود بروز نمي‌دهند و آزمايش خونشان طبيعی است. همچنين داشتن فرزند سالم در خانواده‌های هموفيل گاهي برای بقای خانواده امری ضروری است. از اين رو، تشخيص قبل از تولد برای مادران، در اين نوع خانواده‌ها اهميت خاصي دارد.
این آزمایشگاه نیز تحت نظارت:
UK NEQAS for Haemophilia Molecular Genetics is an international External Quality Assessment (EQA) programme
و تحت نظارت مستقیم Royal Hallamshire Hospital, part of Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust می باشد.
این آزمایشگاه به مدت ۱۳ سال تحت نظارت موسسه UK NEQAS می باشد.

آزمايشگاه ژنتيك مولكولي مركز درمان جامع هموفيلی ايران با بهره‌گيري از نيروهای آموزش ديده و متخصص و استفاده از تجهيزات مدرن آزمايشگاهی و ۲ دستگاه‌هاي دقيق تعيين توالي نوكلئوتيدی (Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzers) و (Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer) می تواند دقيقاً نقص ژنتيك بيماران هموفيلی را شناسايي و آن نقص را در كل خانواده و حتی در نسل‌های آينده نيز رديابی كند. از طرف ديگر، تعيين موتاسيون (نقص ژنتيكی) در تعيين روش درماني و پيش‌بيني پيدايش مهار كننده‌ها نقش مهم و اساسي دارد. اكنون در سطح كشور تنها آزمايشگاه ژنتيكی كه به صورت متمركز توانايی تعيين موتاسيون بيماری های خونريزی دهنده ارثی را دارد، آزمايشگاه ژنتیک مركز درمان جامع هموفيلی ايران است. بسياری از اين بررسی ها برای اولين بار در كشور راه‌اندازی شده است.

آزمایشگاه تشخیص مولکولی

بخش تشخیص مولکولی مرکز درمان جامع هموفیلی ایران در سال ۱۳۸۴ شمسي راه اندازي شد و در سال ۱۳۹۴ طبق استانداردهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) بازسازی گردید. این بخش مجهز به آخرین دستگاه ها و طبق استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و با استفاده از بهترین کیت هایی تشخیصی (با تاییدهای بین المللی) به تشخیص مولکولی موارد عفونت زای ویروسی (به خصوص آزمایشات کمی، کیفی، ژنوتایپ و تعیین مقاومت دارویی عفونت های هپاتیت بی و سی و ایدز) می پردازد. همچنین این بخش به دلیل مجهز بودن مجموعه ی مرکز درمان هموفیلی ایران به دستگاه های توالی یابی(Sequencer) قادر است کلیه آزمایش های تاییدی را انجام دهد. توانمندی ها و تجهیزات این بخش به شرح زیر اعلام می گردد:

  •  این بخش، تنها مرکز تشخیصی خصوصی ایران است که با رعایت اصول کنترل کیفی و با ایجاد فضاهای اتاق تمیز مجهز به فشارهای مثبت و منفی (۶ اتاق مجزا برای هر مرحله ی آزمایش)، کلیه مراحل آزمایش را از پروسه ی استخراج تا آنالیز را در این فضاهای تمیز انجام می دهد.
  •  سیستم استخراج این مرکز مجهز به دستگاه Qiavac24 plus کمپانی کیاژن آلمان می باشد. این سیستم استخراج با استفاده از پمپ‌های خلا به استخراج اسیدهای نوکلئیک می پردازد که باعث افزایش حساسیت آزمایش تا ۲ برابر روش های معمولی می شود. همچنین قابل ذکر است که کلیه مراحل استخراج در اتاق تمیز و زیر هود بیولوژیکالII با کلاس ۱۰۰ تمیز انجام می پذیرد.
  •  کلیه موارد استخراجی قبل از انجام آزمایش توسط دستگاه های نانودراپ کمپانی Thermo، از نظر کیفیت و کمیت مورد بررسی قرار گرفته و سپس وارد مراحل PCR می شود.
  •  کلیه کیت ها مورد استفاده دارای تاییدیه های بین المللی (CE- IVD-FDA)می باشد.
  • این بخش مجهز به آخرین و پیشرفته ترین دستگاه Real Time PCR کمپانی Roche آلمان می باشد.